Kontakty

Kontaktné informácie

Dispečing dopravnej zdravotnej služby

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých

Fakturačné údaje

Zdravotnícke služby Detva - rescuedetva.sk
Návrat hore