Zdravotnícke služby Detva - rescuedetva.sk

S vami od roku

2003

RC & T Detva S.r.o.

O nás

Spoločnosť RC & T Detva s.r.o. bola založená 30.9.2003 s predmetmi činnosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a to od roku 2003 Záchrannú zdravotnú službu (činnosť bola ukončená v roku 2011) a Dopravnú zdravotnú službu, od roku 2010 Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, od roku 2014 lekárenskú starostlivosť v lekárni Svätej Anny, od roku 2009 sme začali vyučovať kurzy prvej pomoci s príslušnou akreditáciou a od roku 2018 sme poskytovatelia ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých.

V roku 2008 sme vybudovali nové sídlo spoločnosti ako zdravotnícke zariadenie ambulantného typu s označením RESUEMED kde poskytujeme všetky uvedené služby aj s nájomníkmi v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti. V rokoch 2021 až 2023 sme poskytovali diagnostické testovanie na COVID 19.

Zdravotnícke služby Detva

RC & T Detva S.r.o.

Ponuka služieb

Dopravná zdravotná služba

Nonstop dispečing 0905 542 204 alebo 045/5455555
Prepravu sanitkou si môžete objednať u svojho ošetrujúceho lekára alebo ako samoplatca.
Poplatok pacienta za prepravu sanitkou 0,10€ za 1 km jazdy, sprievod pacienta 0,10€ za 1km jazdy. Samoplatca 1,00€ za 1km jazdy.
Informácia k cenníku: od poplatku sú oslobodení pacienti s onkologickým ochorením, zaradený do dialyzačného programu, odkázaní na individuálnu prepravu sanitným vozidlom ako rozhodnutie zo sociálneho úradu a tí ktorí sa prepravujú medzi zariadeniami poskytujúcimi zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Kontakt 0908 688 200 alebo info@rescuedetva.sk
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je služba poskytujúca zdravotnú starostlivosť dlhodobo chorým pacientom v ich domácom alebo sociálnom prostredí.
Starostlivosť je hradená zdravotnou poisťovňou.
Súčasťou starostlivosti je komplexná štandardizovaná ošetrovateľská starostlivosť najčastejšie v rozsahu ošetrovania chronických rán, podávania injekčnej a infúznej liečby, rehabilitácia pre imobilných pacientov ako aj ďalšia odborná a preventívna zdravotná starostlivosť.

Kurzy prvej pomoci

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte 0908 688 200
Kurzy prvej pomoci, ktoré vykonávame ako vzdelávacia akreditovaná inštitúcia pre mimoškolské vzdelávanie.
Kurzy sa vykonávajú pravidelne v autoškole L+L Gonda v Detve a vo Zvolene.

Lekáreň svätej Anny

Lekáreň svätej Anny.
Web: www.vasalekaren.sk
Kontakt 0948 121 381 alebo lekarensv.anny@gmail.com

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Telefonický kontakt 0905 542 204
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých.
Poskytovanie neodkladnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých.
Ordinačné hodiny
Pon-Pia : 16:00 – 22:00
Sob-Ned : 7:00 – 22:00 (vrátane sviatkov)
Služby ambulantnej pohotovosti pre dospelých poskytujeme v budove RESCUEMED v Detve na Záhradnej ulici 857/3.

Asistenčné zdravotnícke služby

Kontakt 0908 688 200 alebo info@rescuedetva.sk
Asistenčné zdravotnícke služby na spoločenských alebo súkromných podujatiach a to so zabezpečením ambulanciou dopravnej zdravotnej služby v akomkoľvek rozsahu.
Cena služby je 30,00€ na jednu hodinu služby.

Zdravotnícke služby Detva

RC & T Detva S.r.o.

Aktuality

Spustili sme pre Vás nový web

Vykonali sme kompletnú zmenu dizajnu a štruktúry webu. Naším cieľom bolo priniesť Vám moderný a prehľadný web. Web dostal nový čistý dizajn, ktorý je zameraný na jednoduché a prehľadné prezeranie.

Vaše zdravie je naša priorita – RC & T Detva S.r.o.

Zdravotnícke služby Detva

Návrat hore