RC&T Detva s.r.o.

RC&T - záchranná a dopravná zdravotná služba Detva s.r.o.
Záhradná č. 3, 962 12 Detva
tel./fax. : 045/5459185, nonstop tel.: 045/540550555, mobil" 0905 54 22 04
e-mail" info@rescuedetva.sk, www.rescuedetva.sk
0.4053