Dispečing

tel: 045 - 54 55 555,
mob: 0905 542 204, 0908 688 200

 -----

RC&T Detva

tel., fax: 045 - 54 59 185,
e-mail: info@rescuedetva.sk, konatel@rescuedetva.sk

 

LSPP pohotovosť

tel: 045 - 54 59 111