Spoločnosť RC&T bola založená 4. 8. 2003, konateľom Mgr.Jaroslavom Strakom a odborným garantom MUDr. Štefanom Paľúchom. Jej poslaním je pomáhať chorým, raneným a trpiacim s najvyššou mierou zodpovednosti a ľudskosti a to okamžite a všetkými dostupnými prostriedkami a silami. Od začiatku svojej činnosti spoločnosť poskytuje dopravnú zdravotnú službu a od 1.2.2004 záchrannú zdravotnú službu. Záchranná zdravotná služba v Detve sa pri svojej krátkej histórii rýchlo adaptovala do prostredia a stala nevyhnutnou službou obyvateľstvu pri ich život ohrozujúcich situáciách a náhlych zhoršeniach zdravotného stavu.